Privaatsus Poliitika

{Edusport OÜ} (“meie” või “ettevõte” või Edusport OÜ) haldab veebilehte {https://garantbaby.ee/} (edaspidi Teenus).

Käesolevaga teavitame Teid meie Teenuse kasutamisel isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise põhimõtetest.

Me kasutame Teie andmeid selleks, et pakkuda Teile Teenust ja parandada oma Teenust. Kui hakkate meie Teenust kasutama, loetakse, et olete nõustunud oma andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt alltoodud põhimõtetele.

Andmete kogumine ja kasutamine
Me kogume andmeid, et pakkuda ja parandada Teenust.

Kogutavate andmete liigid
Isikuandmed
Teenuse kasutamisel võime küsida Teilt teatud isikuandmeid, et Teiega ühendust võtta või Teid tuvastada (“Isikuandmed”). Isikuandmed hõlmavad muu hulgas järgmist:

– e-posti aadress;

– ees- ja perekonnanimi;

– telefoninumber.

Kasutusandmed
Me võime koguda teavet Teenusele juurdepääsu ja selle kasutamise kohta (“Kasutusandmed”). Need kasutusandmed võivad muu hulgas sisaldada teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, brauseri versiooni, Teenuse vaatamiseks külastatud veebilehti, külastamise aega ja kuupäeva, lehekülgedel veedetud aega, unikaalseid riistvara atribuute ja muid diagnostilisi andmeid.

Andmete kasutamine
Ettevõte kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

Teenuse osutamine ja selle haldamine;
Muudatustest teavitamine;
Klientide toetamine;
Teabe analüüs Teenuse parandamiseks;
Teenuse kasutamise jälgimine;
Tehniliste probleemide leidmine, ennetamine ja lahendamine.
Andmeedastus
Me võime salvestada, saata ja säilitada Teie andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, arvutites väljaspool Teie elukohta/linna/maakonda/riiki või muud geograafilist asukohta, kus isikuandmete kaitse eeskirjad võivad erineda Teie elukoha õiguslikest eeskirjadest.

Kui te asute väljaspool Eesti Vabariiki ja otsustate meile oma andmed saata, võtke arvesse, et me saadame Teie andmed, sealhulgas Isikuandmed, Eestisse ja töötleme neid Eestis.

Ettevõte võtab kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid kaitstakse, säilitatakse ja kasutatakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, ning tagab, et teie isikuandmeid ei saadeta ettevõtetesse või riikidesse, mille isikuandmete kaitse tase on ebapiisav.

Andmete avaldamine
Vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele võib ettevõte avaldada Teie isikuandmeid, et:

– järgida õigusaktidest tulenevaid nõudeid;

– kaitsta ettevõtte vara ja õigusi;

– ennetada või uurida Teenusega seotud võimalikke kuritarvitusi;

– kaitsta Teenuse kasutajate identiteeti;

– kaitsta ettevõtet vastutuse, kahju ja nõuete eest.

Andmete turvalisus
Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu saatmise või elektroonilise salvestamise viis ei ole 100% turvaline. Kuigi me võtame kõik tunnustatud meetmed Teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me tagada absoluutset turvalisust.

Teenusepakkujad
Me võime kasutada meie nimel kolmandaid isikuid (“Teenusepakkujad”), kes osutavad Teenusega seotud teenuseid või aitavad meid Teenuse kasutamise analüüsimisel.

Teenusepakkujatel on juurdepääs Teie isikuandmetele ainult eespool nimetatud eesmärkidel ja nad kohustuvad neid andmeid mitte mingil muul põhjusel avalikustama.

Muudatused meie privaatsuspoliitikas
Me võime aeg-ajalt muuta oma privaatsuspoliitikat. Me anname Teile teada, avaldades uue privaatsuspoliitika sellel leheküljel.

Kui teeme privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, teavitame teid sellest e-posti teel enne muudatuse jõustumist ja muudame ka privaatsuspoliitika jõustumiskuupäeva.

Soovitame teil vaadata privaatsuspoliitikat regulaarselt ja jälgida kõiki muudatusi. Muudatused privaatsuspoliitikas jõustuvad siis, kui need avaldatakse sellel leheküljel.

Kontakt
Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel {beebid@garant.ee} .